Családi ház hőképe

Egy ház hőképe mindig megmutatja, hogy hol  oson ki  a legtöbb hő a házból.

A szigetelés rétegei

A homlokzat hőszigetelésének rétegrendje egy családi ház esetében.

Kezdjük az ablakkal

műanyag ablak, szigetelés

Egy családi ház esetén 33% hő távozik el az ablaknál, ha nem hőszigetelt!

Bejárati ajtók

A bejárati ajtók megfelelő szigeteltségével is tudunk sok energiát megtakarítani.

Homlokzati hőszigetelés

A jelenleg érvényben lévő épületenergetikai követelmények a hagyományos, kiselemes építéstechnológiával épített új épületek esetén gyakorlatilag kötelező elemmé tette a homlokzati hőszigetelést.

A meglévő épületeink korszerűsítésének egyik módja, hogy a homlokzati falakat és egyéb homlokzati felületeket - utólagosan - hőszigeteléssel látjuk el.

homlokzati hőszigetelés

A törvényalkotók a fentiek megvalósítását, vagyis ennek a kivitelezési munkanemnek, pontosabban az utólagos homlokzati hőszigetelésnek az elvégzését azzal segítik, hogy már nem teszik kötelezővé az építési engedély beszerzését.

A törvény, okosan, komplett homlokzatokban gondolkodva kimondja, hogy meglévő építmény

  • utólagos hőszigetelése,
  • homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő! – cseréje, 
  • a homlokzatfelület színezése, 
  • a homlokzat felületképzésének megváltoztatása

építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. 

Másik oldalról viszont azonnal szigorítanak e szabadságon, hiszen az úgynevezett CPR-rendelet szerint az utólagos homlokzati hőszigetelést csak rendszerben szabad alkalmazni.

Ez az uniós rendelet annyit mond ki, hogy csak az az építési termék, amely terméket azért állítottak elő, majd hoztak forgalomba, hogy az építményekbe vagy az építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek a valós fizikai teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. 

A homlokzati hőszigetelést rendszerben, készletben alkalmazzuk, így a törvény érthetően arról is rendelkezik, hogy a készlet: az egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni.

homlokzati hőszigetelés 2

Mindezekből az következik, hogy akkor beszélhetünk homlokzati hőszigetelő rendszerről, ha annak forgalomba hozatala a CPR rendelet szerint történik. 

Az Építtető vagy a Kivitelező által összeválogatott homlokzati hőszigetelés egyes elemei akkor sem tekinthetők készletnek, azaz rendszernek, ha az összes alkotóelem egyenként mondjuk rendelkezik teljesítménynyilatkozattal, mivel ez nem felel meg a CPR-rendeletnek.

Itt beköszön még egy fontos momentum, a tűzvédelem. A különböző tűzvédelmi osztályú rendszerek esetében a megfelelőség igazolásához nem elégséges a forgalomba hozatal feltételeinek eleget tenni és beszerezni a teljesítménynyilatkozatot, hanem rendelkeznie kell a rendszernek homlokzati tűzterjedés-határérték igazolásával is, az érvényben lévő magyarországi előírások alapján. Ezt az ÉMI jellemzően ÉME (Építőipari Műszaki Engedély), NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy TMI (Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás) -be foglalhatja, mely értéket a gyártó a teljesítménynyilatkozatán is feltüntethet. Ez már nem forgalombahozatallal kapcsolatos előírás, hanem betervezési és beépítési feltétel.

Még a családi házak, és más típusú épületek homlokzatain alkalmazandó hőszigetelések esetén is, ha a homlokzattal szemben nincs is homlokzati tűzterjedés-határérték meghatározva, ott is, csak egy teljes rendszerben bevizsgált, megfelelően minősített és szabályosan forgalomba hozott rendszer építhető be!

homlokzati hőszigetelés

Mindezeken túl még azzal is illik számolni, ha az utólagos hőszigetelés megvalósításához olyan homlokzati állványzatot kell létesíteni, melyet csak közterületen (pl.: a járdán, az úttest egy részén) tudunk az épület elhelyezkedéséből adódóan telepíteni, több Hatóság hozzájárulását, írásos engedélyét is be kell szereznünk.


A falszigetelés rövid bemutatása

Rengeteg épület esetében a kapilláris nedvesség, vagy más néven a falban felszálló nedvesség szokta okozni leginkább a falak nedvesedését. Természetesen ez a jelenség a rossz vízszigetelési technológiákra is visszavezethető a régebbi épületek esetében, mint például a nem korszerű eljárások és anyagok, többnyire a szigetelő anyagok már elöregednek, sokszor a falszigetelés csupán egy kátránypapírral van kiváltva, de sok esetben előfordulnak ezek a rossz megoldások az újabb épületeknél is. Hála az égnek manapság már könnyen megoldható a fal vizesedésének problémája, kisebb munkákkal és a szükséges kezeléssel, a falszigetelés segítségével.

szigetelés falszigetelés 1

Biztosan felmerül a kérdés, hogy miért is olyan fontos a falszigetelés. Amennyiben észrevehető már az épület falának nedvesedése, akkor a nedvesedés okát egyből ki kell deríteni, ehhez szakmai segítséget igénybe venni, hogy a problémát minél hamarabb meg lehessen szüntetni, hiszen amennyiben a probléma folyamatosan fennáll, állagromlás állhat elő, ez pedig könnyen az ingatlan elértéktelenedéséhez vezethet. A nedves falfelület esetében penész és gomba is hamar kialakulhat, amely egyértelműen káros az egészségre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy rendkívül jó hővezetési tulajdonsága van egy nedves falnak, így megemelkedhetnek a fűtési kiadások is, hiszen a nedves fal átengedi a hőt és így olyan lesz, mintha az utcának fűtene. Egy nedves fal során a falszigetelés rendkívül fontos beavatkozás, hiszen egy egyszerű festékes kezelés és egy speciális bevonat nem elég a felületre, hiszen csak ideiglenes megoldást nyújtanak ezek a beavatkozások, a probléma forrását egyértelműen nem szüntetik meg.

Természetesen az is sokakat érdekelhet, hogy a falszigetelés folyamata hogyan történik. A falszigetelés során a legtöbb esetben vegyi krémes vagy acéllemez besajtolásos falszigetelési technikát szokás alkalmazni. Rendkívül fontos, hogy a falszigetelés hatékonysága érdekében a szennyező sókat és a nedvességet az új vakolatnak sem szabad átengednie az új felszínre. A falszigetelés után vissza kell állítani a falak eredeti állapotát, vakolással, kőműves munkákkal. Amennyiben új otthona felújítása előtt áll, nem árt egy teljesen új falszigetelés, amely segítségével újdonsült lakóhelye teljesen tökéletes lesz. Falszigetelés terén nyugodtan keressen minket, állunk rendelkezésére!


A szigetelés szerepe

Egy szigetelés szerepe általában kettős szokott lenni, hiszen az elvárt szárazság igényét is kielégítik a belső terek esetében, valamint a teherhordó és térelhatároló szerkezetek esetében is védelmet nyújt a támadó nedvesség esetén. Természetesen a leghatásosabban az a szigetelés fog védelmet nyújtani 100 százalékosan, amelyet az épület építésekor helyeztek el, de egy épület felújításakor is kivitelezhető a szigetelés. Az épületet érő nedvességhatások és azok kémiai hatásai jelentősen befolyásolhatják a szigetelés igényét. A legjobb megoldás az, ha a járulékos munkák és a szigetelés is egyszerre készül el, egyazon cég által. A részleges utólagos szigetelésnél a nedvesség új utat talál magának a hibás szigetelés vagy a szigetelés nélküli részeken. Az olyan szigetelés, amely a talajvíznyomás ellen véd, mindig csak tervezés után kivitelezhető.

Kivitelezés az utólagos falszigetelés esetén

Azt, hogy az utólagos falszigetelés milyen módszerekkel kivitelezhető, azt mindig a szárazsági követelmények, a talajvíz viszonyai a területen, a falak burkolása és felületképzése, az anyag minősége, esetleges meglévő szigetelés vonalvezetése, a falak vastagsága, elhelyezkedése és anyaga, valamint a sószennyezettség és a nedvesség értéke. A legtöbb esetben rétegvizeket lehet találni a lejtős területeken, ezt pedig a talajba a csapadékokból bejutó vízréteg, valamint a hibás lefolyó- és nyomóvezetékekből a talajba kerülő víz csak tovább táplálhatja.

szigetelés falszigetelés 2

A rétegvíz az épület falánál akadályba fog ütközni, feldúsulni és nyomást kifejteni a falra. Az utólagos falszigetelés esetében a rétegvizek ellen is lehet védekezni, mégpedig ugyanúgy, ahogyan a víznyomás, talajvíznyomás ellen is. Ez a védekezési lehetőség pedig egy olyan leterhelő vasbeton ellenszerkezet, amelyet egy statikus tervez meg, mégpedig a várható víznyomáshoz méretezve. Olyan rendszereket is ki lehet építeni, amelyeknél a rendszert egy szivárgó rendszer egészíti ki, a talajvíz nyomását pedig ez a rendszer veszi fel. Az elmúlt évtizedekben a falszigetelés és utólagos falszigetelés terén nagyon sok technológia jött létre, de a szigetelőanyagok terén is bőséges a választék manapság.

A szigetelés területén tevékenykedő cégek az utólagos falszigetelés kiegészítőjével is, a járulékos munkákkal. Az egyik legfontosabb feladat, hogy a csapadékot távol tartsuk az épülettől, valamint hogy magát a csapadékot elvezessük a megfelelő módon. Ehhez felül kell vizsgálni az esővíz elvezetését, a lefolyók hova fogják a csapadékot elvezetni, valamint javítani a felmerülő hibákat. A falszigetelés esetén bármilyen technológiát is használjon egy cég, a padlószigetelés síkjához kell igazítani a vízszintes falszigetelés az általános esetekben.


Hogy miért is lényeges a falszigetelés?

Minden épület esetében a felszínen, a külső falakon keresztül tudja a hőmérséklet legtöbbjét elveszíteni a téli időszakban, valamint ezeknél hatol be a nyári időszakban a legjobban a nagy meleg. Ezek tulajdonképpen kritikus felszínek, ide tartozik a mennyezet vagy a padlás, az összes nyílászáró, valamint nem utolsó sorban a földszinti padló is valamilyen mértékben, attól függetlenül, hogy pince található-e a ház alatt vagy nem. Mivel a hőt minden anyag vezeti, így a tökéletesen hőtől záró anyagot még nem sikerült felfedezni. A legjobb, legtökéletesebb hőszigetelő anyag is továbbít valamilyen mértékű hőt, ezért amennyiben nincs fűtve egy épület bizonyos ideig, akkor a benti hőmérséklet meg fog egyezni a kintivel néhány nap elteltével.

szigetelés falszigetelés 3

A legfőbb kérdés viszont az, hogy mennyire lehet megemelni ezt az időtartamot, tehát milyen eredményesen tudja az adott anyag kizárni vagy tárolni a generált hőt. A szigetelő készséggel arányos a kiépített falszigetelés vastagsága is. Hőtehetetlen anyag viszont nincsen, ezért minden anyag vezeti a hőt folyamatosan, ezért elkerülhetetlen, hogy a fűtést is használni kelljen. Éppen ezért sokszor csak felesleges kiadásokat szül a nagyon vastag falszigetelés. A nagyjából 15-20 centiméteres falszigetelés már nem rossz kategória, ennél vastagabb falszigetelés elkészítése nem igazán indokolt.

A nyílászárók felszínének hőszigetelési képessége is ugyanolyan fontos a falszigetelés, a szellőztető rendszerek kiépítettsége pedig az egyik legfontosabb, hiszen ha szellőzőréssel nem rendelkezik egy ajtó vagy egy ablak, akkor a páralecsapódás által valószínűleg penész fog kialakulni a lakóhelyiségben. Az ablakok esetében a 2-3 rétegű üveg az optimális. Manapság sajnos több olyan épületet is találni lehet, amelynél a falszigetelés néhány év után rács formájú rajzolatot ábrázol. Az ilyen esetekben nem ragasztották egymáshoz a szigetelő táblákat, ezért az illesztésüknél ki és be jár a pára, így a színezés ezeknél a réseknél elszíneződik. Ez viszont nem csupán egy könnyű esztétikai probléma. A hőszigetelő erő egyértelműen csökken ezeknél a réseknél. A falszigetelés során a hőszigetelő táblákat össze kell ragasztani, hogy semmilyen hőhíd ne jöhessen létre!


A falszigetelés eltervezése

Amennyiben valaki a hőszigetelés leteszteléséhez szeretne hőkamerát vásárolni, az milliós tételekben gondolkozzon, néhány ezer forintból ezt nem lehet megúszni, így a szükséges felszerelésekkel rendelkező szakemberre érdemes bízni ezt a munkát. Ez azért fontos, mert hogyha valaki a falszigetelés mellett dönt, könnyedén érhetik meglepetések akár az új ingatlanok esetében is, nem csak a régieknél. Ezek a legtöbb esetben nem igazán kellemesek, így olyan helyeken is megjelenhetnek hőhidak, amelyekre nem is számítana az ember, elöregedett és rosszul beépített nyílászárók, hőszigetelések is okozhatnak problémát. A hőhidak nem csak a falszigetelés, minden féle szigetelés esetében ugyanazt jelenti, egy épület olyan része, amely a kültér és a beltér között a hőt egyértelműen közvetíti. Mielőtt valaki a falszigetelés mellett dönt, mindenképpen érdemes végiggondolnia, hogy mit is szeretne egészen pontosan elérni vele. Amennyiben csak szerkezeti módosításokat nem szeretnénk elvégezni, csupán a felújítási szándék miatt döntöttünk a falszigetelés mellett, akkor nem érdemes a passzív ház kategóriában gondolkodni, ugyanis rendkívül sok pénzt rá lehetne költeni, és mind kidobott lenne.

szigetelés falszigetelés 4

A falszigetelés esetében nem mindegy, hogy milyen anyagot kívánunk szigetelni. Minden típusú építőanyag más és más szigetelőanyagot kíván meg a falszigetelés esetében. A falszigetelés vastagságát azonban nem csupán a szigetelendő anyag határozza meg, hanem a költségvetés és a szabvány is. A hőszigetelő lapok azonban a költségek egyik részét teszik ki, a dübelek is rendkívül fontos elemek egy falszigetelés során. A dübelek rögzítik a falszigetelés elemeit a falhoz, teljes mértékben hőhídmentesek, lényegében műanyag tiplik. Ezek a homlokzatba fúrva helyezkednek el, mellyel a falszigetelés szerkezetének erősítését is elősegítik. Nagyjából ugyanannyiba kerülne egy vakolat, ragasztó és üvegszövet háló ára ia, mint egy 10-15 centiméteres falszigetelésé. A szakemberek egyértelmű ajánlása szerint a falszigetelés minimum 10 centiméteres vastagságú legyen. Hogyha ez túl sokba kerülne, és nem fér bele a költségvetésbe, érdemes spórolni rá vagy várni az akciókra, hiszen amennyiben egy falszigetelés már elkészült, azt fejleszteni nem igazán lehet, csak eltávolítani a meglévőt és felhelyezni az újat, esetleg plusz réteget elhelyezve megoldani a problémát, de több esetben ez kivitelezhetetlen. Ilyen esetekben a falszigetelés ára minimum kétszer annyiba fog kerülni, nem beszélve a sok energia és idő elpocséklásáról. A kivitelezés is a falszigetelés árában található meg, valójában nem igazán ajánlott saját kezűleg elvégezni, inkább érdemes megbízni olyan szakembert, aki a falszigetelés terén otthon van. Egy falszigetelés nagyon sok időre szól, ezért nem érdemes a silány munkát választani, a profizmus megbízhatóbb.

Minden jog fenntartva! 2014 BB AB-lak KFT blogog

rajnlat